Novinky

28.2.2020 10:37:42

Parkoviště Vzhledem k tomu, že jsme zpřísnili podmínky vjezdu na parkoviště v areálu AB na Masarykově náměstí, množí se případy, kdy nájemci parkovacích míst na svůj čip pouští i jiná vozidla, která pak následně neoprávněně blokují parkovací místa ostatních nájemců. V případě zjištění této skutečnosti bude čip okamžitě zablokován a odblokován bude až po zaplacení smluvní pokuty. Dále v nejbližší možné době bude provedena úprava softwaru závor tak, že na parkoviště bude umožněn opakovaný vjezd vždy až po výjezdu vozidla z parkoviště. Bude tedy nutné důsledně používat čip nejen při vjezdu,ale i výjezdu z parkoviště. Pokud chce nájemce umožnit vjezd na své parkovací místo (např. návštěvu) musí tuto skutečnost předem nahlásit v den příjezdu návštěvy na recepci v naší AB a zajistit, že jeho parkovací místo bude volné.

» více

 
5.6.2017 12:49:21

V souvislosti s platností zákona č. 65/2017 Sb. "O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek" ze dne 19.1.2017 je zakázáno kouřit ve volně přístupném vnitřním prostoru (chodby, schodiště, výtahy, WC a pod.) v obou administrativních budovách (Masarykovo nám. 1484 a Pernerova 1490) a to s účinností od 31.5.2017. Zároveň byl pro kuřáky v AB na Masarykově nám. 1484 vyhrazen prostor pro kouření v kanceláři č. 803 v 8. patře - prostor je označen příslušnou grafickou značkou. V AB v Pernerově ulici prostor pro kuřáky vyhrazen není. Současně byly upraveny provozní a požární řády pro obě budovy. K nově uzavíraným smlouvám budou tyto upravené řády přikládány automaticky. Stávající nájemníci mohou o jejich vydání požádat na správě budov v AB na Masarykově náměstí.

» více

 
5.6.2017 12:35:27

Celý areál v Trnové s ubytovnou, garsonkami a ostatními objekty jsme k 1.12.2016 prodali novému majiteli. Předpokládá se, že po určitou dobu zůstane provoz zachován v původním rozsahu. V areálu zůstalo dočasně pouze sídlo střediska DIAVITA (výroba potravinových a kosmetických doplňků).

» více

 
13.5.2013 11:17:45

Nabízíme k pronájmu kanceláře v AB na Masarykově náměstí 1484 (2x á 37 m2, 1x 17 m2 - tato kancelář bude volná od 1.6.2013), které jsou mimo vstupních dveří ještě pod samostaným uzavřením přepážkou na chodbě, tzn, že jsou více zabezpečeny. Společný prostor chodby bude využíván i jinými uživateli, kteří zde mají nebo budou mít kancelář nebo v případě zájmu o celou plochu pod uzamčením lze zajistit využívání jen jedním nájemcem. Členění plochy je patrné z výkresu v příloze. Detailní informace o možnostech nabízených ploch, jejich vybavení a cenu vám sdělí na vyžádání vedoucí správy budov - viz část KONTAKTY. Budete-li mít zájem o parkovací místo (pouze při současném pronájmu jedné nebo více kanceláří) v naší AB můžeme nabídnout parkování ve dvorním traktu u budovy. Parkovací místo je zpoplatněno. Detailní informace o možnostech nabízených ploch, jejich vybavení, možnostech parkování a cenu Vám sdělí na vyžádání vedoucí správy budov - viz část KONTAKTY.

» více

 
12.11.2012 10:34:09

V příloze (tabulka a fotografie) nabízíme k prodeji nepotřebné kancelářské vybavení jako stoly, židle, křesla a pod.

» více

 
19.6.2012 7:34:17

Nabízíme do pronájmu nebytové prostory v přízemí administrativní budovy na Masarykově náměstí 1484 a to včetně "trezorové" místnosti. Prostory jsou vhodné zejména pro klienty, kteří potřebují uschovávat své zboží v trezoru, jako např. prodejci zbraní, zlatníci, při práci s citlivými osobními údaji a podobně. Nabízené plochy - viz schematický obrázek v příloze (jejich umístění v budově) - lze dle aktuální potřeby zmenšit nebo rozšířit. V případě potřeby lze chodbu samostatně předělit a vytvořit tak jedinečný uzavřený prostor. V příloze uváděná nabídka slouží pouze jako vzor pro představu o možnostech. Rádi s Vámi při osobním jednání probereme všechny alternativy vč. cenové nabídky. Pronájem těchto a dalších prostor v budově nabízíme BEZ PROVIZE.

» více

 
8.6.2012 14:21:12

Na základě získaných informací z provozu administrativní budovy na Masarykově náměstí 1484 vyvolaných změnou provozu od 1.1.2012 jsme provedli úpravu PROVOZNÍHO a POŽÁRNÍHO ŘÁDU s platností od 1.6.2012. Oba řády lze vyzvednout u vedoucí správy budov v přízemí AB - viz kontakty nebo se s nimi lze seznámit v příloze - viz více. Provedené změny se netýkají provozu v administrativní budově Pernerova 1490, Pardubice a parkoviště ve dvorním traktu.

» více

 
24.2.2012 15:17:46
Nabídka pronájmu uzavřeného prostoru částečně vybavené nábytkem

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory (kanceláře) v 7. patře v této admninistrativní budově na Masarykově náměstí 1484. Jedná se o uzavřený prostor o celkové ploše 218,5 m2, z toho je chodba o ploše cca 38 m2. Pět místností je vybaveno nábytkem, ostatní jsou volné. Lze využít i místní počítačovou síť. Součástí sekretariátu je i vybavená kuchyňka a prostor pro kopírovací techniku. Na chodbě je odpočinkový kout (např. pro návštěvy) vybavený sedací soupravou se stolkem a akváriem. Smluvní vztah uzavíráme BEZ PROVIZE.

» více