NOVÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY V AB NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ (21.12.2011)

Od ledna 2012 budou upraveny provozní podmínky v administrativní budově na Masarykově náměstí 1484 (úpravy se netýkají provozu a administrativní budově v Pernerově ulici 1490). Změny spočívají v úpravě doby, po kterou je do budovy neomezený přístup. Všichni dotčení partneři byli o připravených změnách předem osobně nebo písemně informováni. Pro úplnost zde uvádíme výtah z provozního řádu :

    Provozní doba budovy je v pracovní dny od 600 hod. do 2130 hod. , v SO, NE a ve svátek pak od 800 hod. do 1530 hod. s těmito opatřeními :

·      V pracovních dnech se osoby vstupující do budovy po 1800 hod. ohlásí  na recepci a zapíší se do knihy příchozích, při odchodu se odhlásí.

·    V sobotu, neděli a ve svátek se všechny osoby vstupující do budovy ohlásí při příchodu na  recepci a zapíší se do knihy příchozích, při odchodu se odhlásí.

·   Osoby jsou povinny opustit budovu do 2130 hod., pokud nemají dohodnut s vlastníkem budovy specifický přístup do budovy.

Po absolvování zkušebního provozu budou tyto podmínky aktualizovány podle skutečnosti. Proti předaným písemným provozním podmínkám byla v předstihu odsouhlasena provozní doba pro parkoviště ve dvorním traktu tak, že brány se nebudou zavírat a dvůr bude přístupný 24 hodin denně, tak jak tomu bylo doposud.

Informace získáte na středisku správa budov v admin. budově na Masarykově nám. 1484 (přízemí) - viz část kontakty.