Přehled majetku určeného k prodeji - viz soupis v následující tabulce :

Majetek k prodeji

Přehled fotografií jednotlivých nabízených položek - jejich popis vč. ceny je uveden v souboru "Majetek k prodeji" :

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21