Hodinová kancelář

Pronájem kanceláře o velikosti 18 m2 vybavené základním nabytkem za cenu :

1. a 2. započatá hodina                                  á 250,-- Kč

každá další započatá hodina                           á 125,-- Kč

Platba za pronájem - předem zaplatít zálohu ve výši 300,- Kč, po skončení pronájmu Vám budou vyúčtovány skutečné náklady podle délky využití kanceláře.

internetové připojení                       zdarma (v ceně pronájmu za kancelář)

tisk a kopírovací práce                     dle platného ceníku (středisko knihovnictví v 1. patře budovy - pouze v době

6.00 - 14.30 hod.)

Jak získat informace, resp. využívat kancelář :

Na recepci v přízemí budovy na Masarykově náměstí 1484 (případně telefonicky na tel. 466 714 112 nebo 725 379 369) požádat o pronájem "HODINOVÉ" kanceláře a pracovníci s Vámi dohodnou veškeré potřebné záležitosti. Zde také budete hradit (předem zálohově) náklady za dobu využití kanceláře. Provozní doba v budově je od 7.00 hod. do 20.00 hod.