Akční nabídka na duben 2012

Při pronájmu dvou a více kanceláří nebo nebytové plochy větší než 36 m2 se nájemné za 1. měsíc neplatí. Tato sleva bude uplatněna v 2. a 3. měsící a to vždy ve výši 1/2 měsíčního nájemného. Podmínkou pro uplatnění slevy je dodržení včasné platby nájemného včetně energií a služeb.