Akční nabídka

Reklamní plocha zdarma je podmíněna dodržením včasné platby nájemného vč. energií a služeb dle smluvního ujednání.